Çalışın

Kurumunuz veya şirketiniz bünyesindeki SOME sürecinin başlatılması, SOME sürecinde kurumun bilgi işlem biriminden beklentilerin karşılanması adına acilen yapılması gereken eylemlerin tespit edilip bu eylemlere ilişkin yol haritasının çıkartılması ve SOME kapsamında kurumdaki ilgili kişilere eğitimlerin verilmesine ilişkin danışmanlık ve eğitim hizmetleri yer almaktadır. Bu eğitim, 11 Kasım 2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Kurumsal SOME kurma yükümlülüğü olan kurumların ve kişilerin faydalanması amacıyla hazırlanmıştır.

SOME Eğitimleri için 4 paket bulunmaktadır. Kurumunuzun ve çalışanlarınızın ihtiyaçları doğrultusunda bu eğitim paketlerinden herhangi birini değerlendirebilirsiniz.